Klubben

VELKOMMEN TIL OSS

Hvaler volleyballkubb ble stiftet fordi noen volleyballglade ungdomsskole-elever hadde lyst til å møtes og spille volleyball i fritida.

 

I 2019 er vi drøyt 50 medlemmer i klubben og vi stiller lag i ungdomsserien og i seriespill for voksne. Vi har  treningstilbud for mini-volleyball der elever fra barneskolene er med. I tillegg har vi treningstilbud for ungdomsskoleelevene på Hvaler. Hvaler ungdomsskole deltar i skolecupen i Østfold der jentene og guttene har vunnet flere ganger. Vi har også tilbud til voksne som ønsker å spille for gøy uten å delta i konkurranse aktivitet. Det er primært en trim-gruppe for alle i alder 19 til 90 år.

 

Vi ønsker å gi et tilbud til alle ungdommer og voksne som vil spile volleyball. Klubben har vært opptatt av at ungdommen skal engasjere seg som trenere og ha styre- eller andre tillitsverv.  Vi tilbyr ungdommen trener- og lederkurs.

 

Alle våre ledere og trenere har  gyldig  politiattest.

 

Har du lyst til å spille volleyball sammen med oss, ta kontakt!

Treningstilbudet er åpent selv om du ikke bor på Hvaler.

 

Ivar Ness

Leder

VÅRE RESURSER

JENTELAG

Lag stiller i klassene U15, U17 og U19 i ungdomsserien. Det er 6 spillere på banen, og det optimale er 12 spillere i laget.

TRENINGSSTEDER

Hvalerhallen og gymsalen på Åttekanten skole er våre primære haller, men vi trener også utendørs om sommeren.

GUTTELAG

Gutter stiller lag i samme aldersgrupper i US som jentene. Det er tillat å ha med inntil 2 jenter på et guttelag.

DEDIKERTE TRENERE

Våre trenere er kompetente og har oppdatert utdanning. Vi er stolte over å ha et stort antall sertifiserte ungdomstrenere.

MINI-VOLLEY

Minivolleyball er for spillere i alder 10 - 13 år. Gruppa har både gutter og jenter, og deltar på turneringer.

EGNE TURNERINGER

Vi arrangerer egne turneringer i Hvalerhallen, og avslutter innesesongen med sandvolley turnering på Akerøya i juni.

VOLLEYBALL OG SANDVOLLEYBAL


De to idrettene har mange felles trekk. Netthøyden er den samme, med 2,24m for damer, og 2,43m for herrer. Ballene har samme størrelse, men er noe lettere og har mindre trykk for sandvolley. Banestørrelse er 8m x 16m for sand, og 9m x 18m innendørs. De tekniske ferdigheter som må beherskes for å ta imot og videresende en ball er stort sett de samme, men krav til utførelse varierer litt. Felles er også at spillet startes med serv fra bak egen banehalvdel, og lagene kan berøre ballen 3 ganger på egen side før den må spilles over.


Man skulle tro at en aktiv utøver av den ene idretten, også ville beherske den andre godt. Det vil til en viss grad stemme når det gjelder tekniske ferdigheter, men spillene er så uendelig mer omfattende og stappende fulle av taktikk, kommunikasjon og raske avgjørlser. For oss, og de fleste i våre naboklubber, er det nok slik at vi er innevolley spillere som tar med våre grunnferdigheter ut i sanden om sommeren, hvor vi spiller to og to istedenfor seks pers på laget. Så lenge det ikke finnes mulighet til trening på sand i vinterhalvåret, vil tiden vi har til rådighet i løpet av en kort sommer være for liten til å lære rett teknikk og taktikk for sandvolleyball. Innendørs varianten blir derfor hovedfokus for oss i vår trening, men kompetanse på sandvolley trening har vi også.


MINI-VOLLEYBALL OG MINI-SANDVOLLEYBALL


Mini-volleyball er dagens utgave, og en videreutvikling av forgjenger "Volley 2000". Det er en form for volleyball tilpasset de yngste aldersgrupper, og en vei frem til regulær volleyball. I Volley 2000 fulgte man de vanlige reglene, men tillot at ballen spratt en gang i gulvet mellom hver spillers ballberøring.


Dagens mini-volley er tilpasset aldersgrupper fra 6 år, og har 4 nivåer med forskjellige regler. Når det spilles turneringer i mini-volley, meldes lagene på det nivå de behersker. Det er 3 spillere per lag, nethøyde er 2m og banestørrelse er fra 4x4m til 6x6m. På laveste nivå startes spillet med kast over nett fra spiller som står inne på sin banehalvdel. Ballen holdes og kastes mellom spillene og over nett. Ball i gulvet er tapt poeng. På nivå 4 spilles "vanlig volleyball" på 6x6m bane. Det serves fra baklinjen, og ballen skal ikke holdes. Baggerslag, fingerslag og angrepsslag benyttes til mottak, opplegg og angrep. Se video av hvert enkelt nivå:

https://volleyvekst.net


I mini-sandvolleyball er det 2 spillere på hvert lag. Også her opereres med 4 nivåer med regler tipasset forskjellig ferdighetsnivå. En meget god og forklarende video for alle nivåer kan ses på linken under. Legg merke til hvor flinke de er i siste del av videoen, hvor det spilles på nivå 4:

https://volleyvekst.net


I klubben trener vi mini-volley på long-nett med alle deltagerne i en samlet gruppe med 2 til 4 ungdomstrenere. Vi har derfor valgt å holde deltagerne i gruppa innenfor alder 10 til 13 år de to sesongene vi har hatt aktiv gruppe. Om det blir mulighet for å ha med yngre deltagere vil vurderes og er i stor grad opp til ungdomstrenerne å avgjøre.


En av treningene til gruppa foregår i Hvalehallen mandager fra 15:00 til 16:30. Det er derfor nødvendig at trenere kan stille der i det tidsrommet. Trenere som er under videregående utdanning utenfor kommunen rekker ikke hjem til denne treningstiden, så vi er avhengig av å rekruttere og utdanne elever fra 9. eller 10. klasetrinn til ungdomstrenere. Hvis foresatte til mini-spillere eller andre voksne har tilgjengelig tid, og kunne tenke seg å være med som assistent-trener eller regulær ungdomstrener, så ta kontakt. Vi sørger for tilbud om utdanning, og det er ikke nødvendig med kunnskap om volleyball fra før.

SYSTEMSPILL I UNGDOMSSERIEN


De aller fleste lag som deltar i US bruker system-spill. Det vil si at hver enkelt spiller har tildelt en spesifikk rolle i laget, og dermed en fast plass på banen.


Reglene sier at for hver gang man vinner serv, skal spillerne på laget rotere til ny plass. Det vil si 6 forskjellige roteringer, hvor spillerne skal bestette plassene venstre, midten og høyre foran ved nett, og det samme bak. Spillerne må stå rett plassert i forhold til hverandre når spillet starter, det vil si ved serv, men det sies ikke noe om avstanden mellom dem, og når spillet er i gang kan man bevege seg hvor som helst.


Så hvordan kan en spiller ha en fast plass når man er pålagt å rotere? Det er funnet mange løsninger på oppstilling og bevegelse på banen, men det mest vanlige er å følge et 5-1 system. En av spillerne er den som legger opp til angriperne hver gang. De andre 5 utfører angrep og sikring når ballen er på egen side, og blokk og feltforsvar når det andre laget angriper.


Spillerne stiller opp i rett posisjon i forhold til hverandre i henhold til reglene i hver rotasjon, men så fort ballen er i spill, flytter de seg til den posisjonen hvor de har sitt ansvarsområde og arbeidsoppgaver. Derfor vil man ofte se at spillere står i klynger ved nett, og gjerne holder hverandre i hendene bak på banen når det serves. Deretter løper de raskt i posisjon.


Det er mange fordeler med å organisere laget på denne måten. Første målsetting er å sørge for at det alltid er tre angripere foran ved nett, slik at man også kan utføre angrep fra midten av nettet, og ikke bare på sidene. Videre kan spillerne spesialisere seg på sine oppgaver, og de vil stort sett alltid ha de samme personene rundt seg på banen i vante posisjoner.


Systemspill må læres, og det kan ta noe tid å komme inn i rollene, men gøy-faktoren er vesentlig høyere enn ved vanlig "skole-voleyball". De forskjellige posisjoner/oppgaver for spillere i et 5-1 system er: "Opplegger", som normalt også er lagets kaptein, "kantspiller 1 og 2" som alltid spiller på venstre side av banen foran og bak, "midtspiller 1 og 2" som alltid er i midten foran og bak, samt "diagonalspiller" som har høyre side som sitt ansvarsområde sammen med opplegger.


I tillegg til spillerne i de 6 angitte posisjoner, kan man på et lag ha 2 libero spillere. Det vil si spillere som går inn for en av de andre i 3 av roteringene. Det vanlige er at når midtspiller har servet og laget tapt serven til motstander, byttes midtspiller ut med libero, som blir på banen inntil han/hun skal i rotering foran. Da går midtspiller inn og er i posisjon foran de 3 neste roteringer. Målet med å benytte libero spiller er å bytte ut egenskapene til en god blokk/angrep-spiller, med egenskapene til en god forsvarsspiller når denne skal bak.


For å sikre at laget har spillere til å besette alle posisjoner i turneringene bør det bestå av totalt 12 personer, pluss lagleder. De 6 angitte plasser på banen, pluss to libero spillere, pluss reserve for legger, reserve for kantspiller, reserve for midtspiller og reserve for diagonalspiller. Har man 12 spillere, vil man normalt rullere på hvem som er på banen i de forskjellige kampene. Man har kun lov til å bytte inn 2 spillere per sett utenom libero, som byttes ved hver 3. rotering. Har man ikke 12 på laget, er det en fordel at noen av spillerne har lært seg flere posisjoner. Libero spillere kan somregel også spille i ordinære posisjoner, og man kan velge å utelate denne funksjonen.


Sjekk videoen over og se om du finner ut hvem som er legger, kanter, midtspillere og dia.

Fasiten står på en av de andre sidene.

HVALER VOLLEBALLKLUBB


Er en ung klubb, stiftet 07.07.2013.

Vi er medlem i Norges Idrettsforbund og Norges Volleyballforbund - Region Øst.


Treningstilbudet er primært rettet mot barn og ungdom i alder 7 til 19 år. Lagene deltar i turneringer i mini-volleyball og  ungdomsserie. I tillegg har vi en gruppe for voksne som ønsker å bruke volleyball som trim og trening.


Vår filosofi er at ungdommene også skal delta i klubbens daglige drift, som medlemmer i styre og komiteer.

KONTAKT OSS


Hvalerhallen, Rødveien 20

Asmaløy, 1684 Vesterøy


T.  922 70 727 - 913 28 050

E.  post@hvalervbk.no

W. www.hvalervbk.no

STYRET I KLUBBEN 2017

Leder

Ivar Ness

ivar@hvalervbk.no

Nestleder

Martine Angeland

martine@hvalervbk.no

Sekretær

Emilie Karlsen

emilie@hvalervbk.no

Kasserer

Ole Petter Dilling

olepetter@hvalervbk.no

Styremedlem

Janne Nilsen

janne@hvalervbk.no

Styremedlem

Ragnhild Fluge

ragnhild@hvalervbk.no

Styremedlem

Emma Fredriksen

emma@hvalervbk.no

Varamedlem

Alexandra Holt

alexandra@hvalervbk.no

Oppmann US

Ole Petter Dilling

olepetter@hvalervbk.no

Oppmann Mini

Kirsti Magnussen

kirsti@hvalervbk.no